Diferans ant "te", "ta" ak "ap"

An kreyòl « te » se mak tan pase, alòske « ta» se mak kondisyonèl.
Egzanp : timoun yo te nan lari a.
Si li te gen kòb li ta (t'ap) achte yon machin.

« ap, pral (pray nan nò peyi a)... .» se mak fiti an kreyòl:
Egzanp Mwen pral travay a katrè. M'ap rele ou demen.

KÈK LYEN ENPÒTAN