PA JANM FÈ FOT NAN LANG KREYÒL LA ANKÒ


5 dènye règ ki ajoute :

  1. Tip Diskou Nan Yon Tèks Naratif --- 2023-10-28 13:25:00

  2. Tèks Enfòmatif --- 2023-10-28 13:12:00

  3. Resi Ak Diskou --- 2023-10-28 13:00:00

  4. Pwosè, Vèb Pwosesif Ak Statif --- 2023-10-28 12:51:00

  5. Mo Teknik --- 2023-10-28 12:43:00


KIJAN POU OU CHACHE YON RÈG / NOSYON SOU PLATFÒM NAN