KISA NOU GEN NAN DJAKOUT NOU

Plis pase mo ansanm ak tout egzanp sou kijan pou ou anplwaye yo

Bouske yon mo »

Plis pase pwovèb ansanm ak tout egzanp sou kijan pou itilize yo

Chache yon pwovèb »

Plis pase règ ansanm ak tout fot pou ou evite fè lè ou ap ekri kreyòl Ayisyen

Pakouri règ yo »


Lang kreyòl la enpòtan menmjan ak tout lang

Si ou bezwen konn siyifikasyon nenpòt mo/pwovèb nan lang fransè oswa anglè wap jwenn li byen rapid. wap memm jwenn règ konjigezon lang lan sou entènèt la. Poukisa li paka menmjan pou lang kreyòl la tou ?

Sit sa la pou bay lang kreyòl la enpòtans ke li merite a. Li la pou fè tout moun konnen plis mo, siyifikasyon bèl pwovèb nou yo ak kijan pou nou ekri lang lan.


Ki avni platfòm Lang kreyòl la

Nan mwa/ane kap vini yo, nou konte mete plis mo/pwovèb/règ pou yon pi bèl eksperyans ansanm ak lang lan. Anplis de sa, nou konte lanse yon blòg kote pwofesè Ayisyen (oubyen nenpòt moun ki gen konesans sou lang kreyòl la) ak kapab ekri sou evolisyon lang lan oswa pataje panse yo sou li.

Ou ta renmen vin yon redaktè pou blog la ? Ekri nan kontak@langkreyolla.com epi nap fè swivi yo avèk ou.


Platfòm Lang kreyòl la pat fèt poukòl

Konnen plis sou gwoup jèn ki met platòm sa sou pye.

Fè konesans ak yo »