Fonksyon ak òganizasyon tèks naratif

Fonksyon

Yon tèks naratif ka genyen plizyè fonksyon tankou fonksyon rakonte yon evennman, fonksyon reyalis, dokimantè, senbolik ak agimantatif.

Oganizasyon

Yon tèks naratif genyen plizyè òganizasyon tankou òganizasyon kronolojik, retounen dèyè (flachbak) ak mete pèsonaj prensipal la nan mitan aksyon yo.

KÈK LYEN ENPÒTAN