Resi ak diskou

Nan yon tèks naratif genyen de kalite koze : resi ak diskou.

  1. Resi : resi se istwa vrè oswa imajinè. Egzanp lè yon moun ap rakonte istwa bouki ak malis. Sa a se resi.

  2. Diskou : Nan yon istwa genyen diskou naratè a ak lòt diskou kouwè diskou pèsonaj prensipal la ak lòt pèsonaj yo.

Resi a ka prezante sou fòm diskou endirèk oubyen diskou narativize. Tandiske diskou pèsonaj yo ka prezante sou fòm diskou dirèk oubyen diskou evoke.

KÈK LYEN ENPÒTAN