Bonjou, bonswa chè itilizatè,

Mèsi dèske ou pran tan pou w vizite pati sila a, nan sitwèb la.

Paj sa a, regwoupe tout moun ki te pote kontribisyon yo, yon fason oswa yon lòt nan pwojè a.

Si ou entèrese ak jwenn non yon moun ak tout branch ke li ap etidye a, nan lis non ki pi ba yo,

Konsa, wap ka gen enfòmasyon brèf sa yo.

Sizoka kiryozite w ta pike w e ou ta bezwen konnen plis sou moun sa,
jis klike sou bouton 'plis detay' ki sou imaj la.